«Η ποινική προστασία του προγράμματος Η/Υ (Στο Ν. 2121/1993)»

Με το νόμο 2121/1993 το πρόγραμμα Η/Υ εντάχθηκε στα προστατευόμενα έργα λόγου σε εκτέλεση της Οδηγίας 91/250 ΕΟΚ Αντικείμενο του βιβλίου αποτελούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη φύση και λειτουργία του προγράμματος Η/Υ στις ποινικές διατάξεις του νόμου 2121/1993 και ιδίως το θέμα του προστατευόμενου έννομου αγαθού. Αναλύονται τα σημαντικότερα προβλήματα των άρθρων 42, 43, 66 παρ. 1 και 66 παρ. 5 του νόμου 2121/1993, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με το νόμο 3057/2002, και εντοπίζονται τα όρια του αξιοποίνου σε ενέργειες που έχουν αντικείμενο το πρόγραμμα Η/Υ στο νόμο 2121/1993. Γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα, δε, στη θεωρία και νομολογία των ΗΠΑ, λόγω των κατά βάση όμοιων νομοθετικών προβλέψεων και της εξαντλητικής επεξεργασίας των σχετικών θεμάτων.

Ο συγγραφέας εντάσσει το πρόγραμμα Η/Υ στην έννοια της ψηφιακής πληροφορίας, η φύση και λειτουργία της οποίας, σε συνδυασμό με την εμφάνιση του Διαδικτύου, τον οδηγεί στη διατύπωση της άποψης περί αλλαγής παραδείγματος και σε μια κριτική ανάλυση της κρατούσας άποψης περί προστασίας της περιουσίας στο νόμο 2121/1993, όχι μόνο αναφορικά με το πρόγραμμα Η/Υ αλλά και με τα υπόλοιπα προστατευόμενα ψηφιακά έργα λόγου ή τέχνης. Στο τέλος του βιβλίου, προτείνεται ένα νέο σύστημα προστασίας των πνευματικών δημιουργημάτων γενικά και του προγράμματος Η/Υ ειδικότερα.

Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ